Stiftelsens ambition är att såväl kort- som långsiktigt leva upp till vad som stipuleras i dess ändamålsparagraf. En kunnig och kompetent styrelse kommer att noggrant värdera inkommande ansökningar om stöd och besluta i dessa ärenden.

De som vill medverka till att stiftelsens möjligheter ökar, kan genom gåva stärka stiftelsen kort- eller långsiktigt. En gåva kommer att registreras under ”Erhållna Gåvor”, om givaren inte önskar att förbli anonym, och antingen tillföras löpande stödutbetalningar eller stiftelsens kapital för att på sikt öka stödmöjligheterna. Skulle inget önskemål framföras om gåvans hantering, så kommer styrelsen att fatta beslut i frågan.

En gåva till stiftelsen kan ske via bankgiro:
Heymans djurskyddsstiftelse
Bankgiro nr 5109-7756


Observera att det genom bankgirots nya rutiner inte rapporteras avsändare till mottagaren, utan bara vad som står i meddelanderutan. Det är därför mycket viktigt att inte bara information om gåvan, utan också avsändaren klart framgår från informationen i meddelanderutan.