Heymans djurskyddsstiftelse (Stiftelsen) följer dataskyddsförordningen. Vi vill därför göra Dig uppmärksam på att de personuppgifter som skickas in till oss per mejl eller brev kan komma att sparas för kommunikation och dokumentation.

Ansvarig för personuppgifter är Stiftelsen med org.nr 802425-5187.

Till Stiftelsen lämnade personuppgifter

  • hanteras av styrelsen
  • lämnas inte vidare till tredje man utan personligt godkännande eller som konsekvens av myndighetskrav.

Personuppgifter som lämnas i samband med Bidragsansökan sparas i max. fem år. Dock kommer namn, adressort samt eventuellt erhållet bidrag att sparas tills vidare och publiceras på Stiftelsens hemsida under en rullande tioårsperiod.

Personuppgifter som lämnas i samband med Gåva till Stiftelsen kommer inte att sparas utom vad avser namn, adressort samt gåvans storlek. Dessa uppgifter sparas tills vidare och anslås på hemsidan. Gåvogivaren har rätt att förbli anonym.