Klicka på länken nedan för att ladda ner stiftelsens förordnande som pdf-dokument (616 kB).

Stiftelseförordnande Stiftelseförordnande.pdf