Inför 10-års jubileet intervjuades Stiftelsen grundare av Åsa Lindholm. Här är hennes artikel.

För 10 år sedan startade Willy och Berit Heyman en djurskyddsstiftelse för att ge ekonomiskt stöd till skydd av alla slags djur, vilda såväl som tama. Anslag har delats ut årligen sedan 2008, och det utdelade beloppet har vuxit från 30 000 kr under första året till ca 145 000 kr att delas ut under jubileumsåret 2017. Med årets anslag närmar det sig ett stöd på 1 miljon kronor sammanlagt till organisationer eller enskilda personer som aktivt arbetar för att hjälpa djur. Sista dag för att söka de årliga anslagen är den 1:a oktober. Ansökningsblankett och information finns på hemsidan, www.heymans.se.

Den svenska djurskyddslagstiftningen är måhända en av de bättre i världen, men har påtagliga brister och prioriteras inte från samhällets sida. Svenskt djurskydd är därför till stor del beroende av privata initiativ och finansiering. Heymans Djurskyddsstiftelse har till syfte att bidra ekonomiskt för att öka insatserna för skyddet av alla slags djur, vilda såväl som tama. Stiftelsens arbete bedrivs både på kortare och längre sikt och fokuserar på tre huvudområden: Forskning, opinionsbildning och direkt ingripande.

- Stiftelsens huvuduppgift är att hjälpa djur, säger Willy Heyman. Det är grundtanken. Vi ger bidrag till stöd för forskning utan djurförsök, till aktiviteter i avsikt att opinionsbilda för bättre djurskyddslagar och till föreningar som arbetar med att ta hand om och förbättra livet för utsatta djur. Ett mål är att ge djur som råkat illa ut en andra chans!

Willy Heyman menar att samhällets insatser för djur och djurskydd inte räcker. Ett påtagligt exempel är arbetet med att fånga in och omhänderta förvildade och övergivna katter som bedrivs helt och hållet i privat regi.

”Vi skulle önska att djur hade högre status än idag, men det görs alltför lite från myndighetshåll”, säger Willy. ”Vår stiftelse är en kugge i ett omfattande ideellt djurskyddsarbete, men ytterligare krafter behövs. Det mesta av vårt stöd går till lokala djurskyddsföreningar och katthem runt om i landet, men behovet är mycket stort.”

Genom Willy och Berit Heyman har flera djur, framför allt hundar och katter, fått just en andra chans i livet. Willy har tidigare varit ordförande i Svenska Hundskyddsföreningen och valdes år 2005 till ”Djurens hjälte ” i försäkringsbolaget Agrias landsomfattande tävling. Han var också byggansvarig och en av de drivande krafterna bakom Hundstallets flytt från Storängsbotten i Stockholm till det nya stallet i Åkeshov. Arbetet i Hundskyddsföreningen gav honom en god inblick i utsatta hundars tillvaro.

”Min hustru Berit och jag har genom åren tagit hand om flera omplaceringshundar”, berättar Willy. ”En av dem var gråhunden Igor, en arg och folkskydd stackare som sprang lös i Huddinge flera veckor innan han fångades in. Han avverkade ett par hem där han gjorde sig omöjlig på grund av sitt humör, innan han kom till oss. Det tog lång tid att vinna hans förtroende, men att se honom förvandlas från en rädd krake som strök längs med väggarna till en harmonisk och nöjd hund som kom och lade huvudet i ens knä – det var värt allt arbete!”

Heymans Djurskyddsstiftelse bildades 2007. Framför allt är det familjen Heyman själv som finansierar stiftelsen, men genom åren har även en del gåvor erhållits. Omkostnaderna är små och i stort sett all avkastning av stiftelsens kapital går till stödverksamheten. I styrelsen sitter, förutom Willy Heyman, Svenska Kennelklubbens vd Ulf Uddman, Karin Gabrielson Morton, tidigare ordförande i stiftelsen Forska utan Djurförsök och föreningen Stadskatten och ledamot i Djurskydd i Östeuropa och Alexandra Leijonhufvud, tidigare förbundsordförande i Djurens Rätt. Stiftelsen är rikstäckande och omfattar alla djur. Bland de föreningar som genom åren erhållit bidrag från stiftelsen märks Djurambulansen i Stockholm, Föreningen Djurskyddet i Kristinehamn, Eskilstuna, Malmö, Svenska Hästars Värn, Kattstallet Bromma, Svenska Kattskyddsförbundet, Svenska Hundskyddsföreningen med flera.

”I huvudsak är det föreningsdrivet djurskydd som får stöd”, berättar Willy. ”Vi har svårt att ge ekonomiskt bidrag till akutinsatser hos privatpersoner, varför vi istället valt att stödja organisationer som i sin tur arbetar med dessa frågor.”

SÖK PENGAR!

På stiftelsens webbsida http://www.heymans.se/ finns statuter för ansökan av bidrag och ansökningsblankett. Senast den 1:a oktober varje år ska ansökan ha inkommit. Beslut om bidrag fattas senast den 31:a december.

För den som vill bidra till Stiftelsens verksamhet med en gåva kan det göras till Heymans Djurskyddsstiftelse, bankgiro 5109-7756.