StyrelsenWilly Heyman
Ordförande och stiftare. Tidigare ordförande i Svenska Hundskyddsföreningen. Valdes 2005 till ”Djurens hjälte” i Agrias landsomfattande tävling för sina insatser vid byggandet av ett nytt hund- och kattstall i Bromma.

Ulf Uddman
Ledamot. Har som verkställande direktör i Svenska Kennelklubben sedan mer än tjugo år och nu som ordförande i Svenska Hundskyddsföreningen medverkat i ett stort antal arbetsgrupper inom regeringskansliet, myndigheter och ideella organisationer i frågor som rör djurskydd.
- Svenska Hundskyddsföreningen bildades 1908 och har över åren aktivt hjälpt 10.000-tals hundar som råkat illa ut.

Karin Gabrielson Morton
Ledamot. Sakkunnig, tidigare ordförande i stiftelsen Forska Utan Djurförsök som bildades 1964 och som sedan 1971 aktivt bidragit till arbetet att utveckla alternativ till djurförsök. – En av grundarna och ledamot i Djurskydd i Östeuropa samt tidigare även ordförande i Stadskatten. Har varit ledamot i ”Eurogroup for Animal Welfare” och ”European Coalition to End Animal Experiments” samt ingått i djurförsöksetiska nämnder och Jordbruksverkets vetenskapliga råd för alternativ till djurförsök.

Alexandra Leijonhufvud
Suppleant. Tidigare förbundsordförande i Djurens Rätt. Djurens Rätt är Sveriges största djurrättsorganisation med ca 36.000 medlemmar och bildades redan 1882. Djurens Rätt arbetar med opinionsbildning och är representerad i stort antal statliga organ samt medlem i internationella djurrättsrörelser. – En av grundarna och ledamot samt tidigare ordförande för Djurskydd i Östeuropa

Ny i styrelsen

Styrelsen Catarina Krång
Ledamot. Ordförande och grundare av föreningen Nordens Viltrehabilitering, som också driver en klinik på Ingarö där skadade och övergivna vilda smådjur kan få hjälp. Catarina har sedan sin utbildning i USA arbetat med djurskydd i olika former bl.a. inom Djurens Rätt och Svenska Djurskyddsföreningen. Förutom sitt arbete med hundar på Hundstallet driver hon idag också kliniken på Ingarö.