Vem kan söka?
Ideella organisationer och enskilda personer.

Hur?
Ansökan skall göras på ansökningsblanketten. Detta för att säkerställa att den sökande tagit del av förutsättningarna för Stiftelsens mandat. Till ansökan bilagd information om projektet och den sökande ökar självfallet förståelsen för lämnad ansökan. För föreningar bör senaste verksamhetsberättelsen vara bifogad.


För vilket ändamål?
Ansökan kan avse verksamhet för att

  • omhänderta utsatta djur eller verka för att förbättra deras livsvillkor
  • driva opinionsbildning avseende förbättrade lagar för skydd av djur
  • utöva forskning, ägnad att ge djur ett bättre liv
  • stödja forskning, inriktad på att ersätta djurförsök med alternativa metoder.

För närvarande prioriterar Stiftelsen föreningsdriven djurskyddsverksamhet då akutförfrågningar svårligen passar in i Stiftelsens beslutsgång. - Se nedan om samarbete med Chickas Minnesfond.

När?
Ansökan skall ha inkommit senast den 1 oktober och beslut om stöd fattas senast under november med utbetalning av beviljat stöd före årets slut.

Vad kan man få ersättning för?

Beslutade bidrag utgör ersättning för kostnader. Lönekostnader ersätts inte.

Vad ska ansökan innehålla?
Det projekt eller den verksamhet som bidragsansökan avser ska beskrivas: Vad är målet? Hur ska verksamheten läggas upp? Hur ser tidsplan och budget ut? - Se ansökningsblankett!

Information om beviljade bidrag
Erhållet bidrag ska nämnas på hemsida, när sådan förekommer, i verksamheetsberättelse och/eller i annan publik information.

Uppföljning
Hur erhållet bidrag har använts och/eller hur projektet/verksamheten har utfallit skall redovisas senast i september följande år.

Samarbete med Chickas Minnesfond
Då Stiftelsen bara har ett fördelningsmöte per år så prioriteras föreningsdriven djurskyddsverksamhet. ¨- För att i någon mån möta behovet av akut veterinärvård har ett samarbete inletts med Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond som har en stor erfarenhet av djurskydd och vars verksamhet Stiftelsen stöder. - Ansökningsblankett finns under webbadress www.chickasminnesfond.se             

Skarmklipp 2018 12 20 07.15.18